Вторник 16, Юли 2019г.

ЕКИПИ

СГРАДА "КУБА"

 

ДЕТСКА ЯСЛА: 

МЕДЕЦИНСКИ СЕСТРИ: НЕДЯЛКА ВАНЧЕВА И НЕВЕНА ДЕЛИЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЙОРДАНКА НЕСТОРОВА

 

1 ГР. 

УЧИТЕЛИ: КАТЯ АНГЕЛОВА и СОНЯ УЗУНОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ЯНЕВА

 

2 ГР.

УЧИТЕЛИ: АНИТА ШНЕВАЙС И ДАНИЕЛА КАРАЯНЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДИМОВА

 

3 ГР. 

УЧИТЕЛИ: ВАНЯ ГЕОРГИЕВА И ЕЛЕНА СТОЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: МИЛЕНА МАНОЛОВА

 

ЛОГОПЕД: РОСИЦА ГРИГОРОВА

 

ПГ

УЧИТЕЛИ: НЕЛИ ХРИСТОВА И АДРИАНА АНДРЕЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА

 

ПГ"А"

УЧИТЕЛИ: ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА И ЕЛЕНА ДИМОЛАРЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

СГРАДА "ЕЖКО БЕЖКО"

 

ДЕТСКА ЯСЛА "А"

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ: ВАЛЕНТИНА ЯНЕВА И сИЛВИЯ САРЪЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: МИЛЕНА ЛЕКОВА

 

ДЕТСКА ЯСЛА "Б"

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ: БЕЛКЪЗ РАМАДАН И РОСИЦА ТЕНЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ПАВЛИНА ИВАНОВА

 

1 ГР. 

УЧИТЕЛИ: НЕНКА МАРИНОВА И НЕВЕНА КОСТАДИНОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: МАРГАРИТА ТОДОРОВА

 

2 ГР.

УЧИТЕЛИ: АННА РУСЕВА И ВАЛЕНТИНА СТАНЧЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВАНЮША ПАНДУРСКА

 

3ГР.

УЧИТЕЛИ: ТОШКА ФИЛИПОВА И ИРИНА ЗАПРЯНОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ДАНИЕЛА КОСТОВА

 

ПГ

УЧИТЕЛИ: ЕЛЕНА ТЕНЕВА И ИРЕНА ЯНКОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЗОРНИЦА ИВАНОВА

 

МУЗИКАЛЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ: КАТЯ ЯНЧЕВА

Сподели: