Събота 19, Септември 2020г.

ЕКИПИ

СГРАДА "КУБА"

 

ДЕТСКА ЯСЛА: 

МЕДЕЦИНСКИ СЕСТРИ: НЕДЯЛКА ВАНЧЕВА И НЕВЕНА ДЕЛИЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЗОРНИЦА ИВАНОВА

 

1 ГР. 

УЧИТЕЛИ: НЕНКА МАРИНОВА И ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА

 

2 ГР.

УЧИТЕЛИ: НЕЛИ ХРИСТОВА И КАТЯ ЯНЧЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ЯНЕВА

 

3 ГР. 

УЧИТЕЛИ: ДАНИЕЛА КАРАЯНЕВА И АНИТА ШНЕЕВАЙС

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЙОРДАНКА НЕСТОРОВА

 

3а ГР

УЧИТЕЛИ: АННА РУСЕВА И ВАЛЕНТИНА СТАНЧЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВАНЮША ПАНДУРСКА

 

ПГ

УЧИТЕЛИ: ВАНЯ ГЕОРГИЕВА И ЕЛЕНА СТОЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: МИЛЕНА МАНОЛОВА

 

 

СГРАДА "ЕЖКО БЕЖКО"

 

ДЕТСКА ЯСЛА 

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ: БЕЛКЪЗ РАМАДАН И СИЛВИЯ САРЪЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ВЕНЕТА АНГЕЛОВА

 

1 ГР. 

УЧИТЕЛИ: СОНЯ КАЛИНОВА И ЕЛЕНА ТЕНЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ДАНИЕЛА КОСТОВА

 

2 ГР.

УЧИТЕЛИ: НЕВЕНА КОСТАДИНОВА И АДРИАНА АНДРЕЕВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ЖЕЛКА ДИМИТРОВА

 

ПГ

УЧИТЕЛИ: ТОШКА ФИЛИПОВА И ИРИНА ЗАПРЯНОВА

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ: ПАВЛИНА ИВАНОВА

 

 

ЛОГОПЕД И В ДВЕТЕ СГРАДИ: РОСИЦА ГРИГОРОВА

 

Сподели: