Вторник 17, Септември 2019г.

С решение №704 на Министерски съвет от 05. 10. 2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл. чл. 28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, Детска градина №16 "Славейче" предоставя следните услуги:

  • Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилино образование.
  • Издаване на дубликат на документ за етап или степен на образование- удостоверение за задължително предучилищно образование.

 

Прикачени фаилове

1. Издаване на дубликат на документ за етап или степен на образование- удостоверение за задължително предучилищно образование.

 /article_images/source/dublikat 001.pdf   стр. 1

/article_images/source/dublikat 2 001.pdf  стр. 2

/article_images/source/dublikat3 001.pdf   стр. 3

 

2. Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

/article_images/source/udost1 001.pdf

Сподели: